Duchowa perspektywa widzenia śmierci George'a Floyda


Pytanie nr 1: Czy mistrzowie zechcieliby skomentować niedawne zabójstwo George'a Floyda dokonane przez policję i ogólnie sytuację społeczności afroamerykańskiej w USA? Czy jest to powiązane z karmicznymi zapisami niewolnictwa w Ameryce?  


Pytanie nr 2: Czy Mistrzowie mogliby skomentować śmierć George'a Floyda i zamieszki, które w jej wyniku miały miejsce? Wygląda na to, że niektórzy ludzie je usprawiedliwiają. Czy jest to tylko pewna zbiorowa świadomość, która musi się przejawić, aby mogła zostać zauważona? Jak możemy zwiększyć zrozumienie tego wydarzenia z perspektywy duchowej? 


Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki Marii przez Kima Michaelsa została udzielona podczas seminarium internetowego 2020 na temat Wyzwolenia Kobiet.  


Kiedy spojrzysz na tę sytuację, możesz dostrzec, ile podobnych wydarzeń było w Stanach Zjednoczonych, kiedy policja kogoś zastrzeliła lub w inny sposób zabiła lub była zbyt brutalna w kontaktach z ludnością? Ile takich sytuacji mieliśmy? Ile takich sytuacjach musimy jeszcze mieć? Prawdziwym ich powodem jest to, że istnieje bestia zbiorowej świadomości, kolektywny twór, który został stworzony przez gremia organów ścigania w USA. Opiera się ona na pewnym zestawie przekonań i postaw, które, szczerze mówiąc, są w pewnym sensie podobne do tego, co widzimy w dyktaturach, gdzie również istnieją pewne grupy organów porządku publicznego, która hołduje temu, że ich zadaniem jest kontrolowanie społeczeństwa i upewnienie się, że pewne rzeczy się nie mogą mieć miejsca i należy im pozwolić na użycie wszelkich środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Nie mówię, że to już wszystko co się na tę sytuację składa, ale z całą pewnością jest to jej częścią – istnieje bestia zbiorowej świadomości i choć nie oznacza to, że ​​większość ludzi w organach ścigania w USA jest nią obezwładniona, to część z nich z pewnością jest. Niektórzy mogą zostać przez nią łatwo obezwładnieni, gdy znajdą się w napiętej sytuacji. To dlatego widzisz, że policjant robi coś, co jest całkowicie nielogiczne, całkowicie irracjonalne i, szczerze mówiąc, całkowicie nieinteligentne, w czasach, gdy każdy ma telefon komórkowy i może sfilmować wszystko, co dzieje się. 

Jak można sądzić, że ta osoba działała racjonalnie? 

/.../


8 lipca 2020


Dalszy ciąg tekstu znajdziesz w witrynie Uniwersalna ścieżka Wewnętrznego Rozwoju (Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej) lub w książce „Odpowiedzi z Nieba”.