Jak TY możesz pomóc zmienić świat

 

Książka z cyklu wydawniczego: Uduchowić Świat. Tom 1

   

UWAGA! Nasze ceny e-boków lub ich plików pdf są takie jakie są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl oraz w amazon.se i zostaną odpowiednio zniżone, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej.

Cena, dla klientów mających polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 137 zł.

Cena, dla klientów mających nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 24 euro (co odpowiada 402 SEK).

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.

PŁATNOŚĆ:

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 90250416796 Länsförsäkringar Stockholm, Szwecja.

Iban-nummer SE23 9020 0000 0902 5041 6796
Bic-kod ELLFSESS
Adres: Länsförsäkringar 169 97 Solna, Sweden

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 073 6432 038.

Klient dokonujących zapłaty z Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.

UWAGA! Klient mający polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, NIE może dokonać zapłaty poprzez firmę PAYPAL!

Klient mający nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, może również dokonać zakupu i zapłaty online z pomocą funkcji PAYPAL. Cena książki wynosi wówczas 18 euro (189 SEK)

DOSTAWA PRODUKTU:
Początek dostawy produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail.

REKLAMACJE / UWAGI:
Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:
powel@kim-michaels-sallskapet.se .


Przejdź na stronę z 1-ym rozdziałem książki

Wróć na stronę "Książki"